Visie Arno op de wereld

Als kind van rond de tien jaar zag ik al dat de mensheid zo niet door kon gaan. Dat de economie, de wereld zich vastdraaide. Dat alle ellende op TV, het journaal, niets nieuws bracht. Dat al die aandacht voor alle ellende juist meer ellende zou creëren. Dat natuurlijke bronnen uitgeput raakten, dat de grote bedrijven en multinationals, de industrie, de chemie, de oliemaatschappijen, Moeder Aarde aan het leegplunderen zijn.

Ik vond het heel raar dat mensen spraken over dieren en de natuur.. Terwijl wij zelf dieren zijn, terwijl wij onderdeel uit maken van de Natuur...

 

Dat politicici leugenaars zijn of op zijn best de waarheid niet vertellen, of zelf onwetend zijn welke systemen en onzichtbare hand zij dienen. Politici zijn van oorsprong volksvertegenwoordigers, maar dat is lang lang geleden... Nu moet het volk de politici en het systeem dienen. De wereld op zijn kop dus.. Dat bedrijven alleen maar gericht op winst zou leiden tot meer vervuiling van de natuur en pijn en lijden onder de gewone mensen. Dat gewone mensen eigenlijk heel bijzonder zijn.

Stukje uit Wikipedia:

In Nederland worden steeds vaker antidepressiva voorgeschreven. In 2007 kregen 937.000 mensen in totaal 6,7 miljoen recepten tegen depressie voorgeschreven. Het aantal mensen dat antidepressiva gebruikt is sinds 1999 elk jaar met 6 procent gegroeid!

 

We zijn de weg kwijt! En dat is niet zo verwonderlijk. Er is bijna geen vrijheid meer. De structuren van de machthebbers zijn zodanig dat je zonder een baan, zonder geld niet meer kan leven. Vrijheid en authenticiteit zijn geen belangrijke waarden in deze maatschappij. De grote multinationals hebben zelfs de politici in hun macht...

Als tienjarige zag ik al dat er een grote transformatie in Bewustzijn en gedrag nodig was om dit te veranderen. Zelfs om de mensheid als soort te behouden. Daardoor ging ik mij verdiepen in niet alledaagse zaken, zoals de wijsheid van indianenvolkeren, ik las iets over meridianen, energiebanen in het lichaam en hoe je jezelf kunt helen, vanaf mijn 16e begon ik met mediteren en zelf-heling... Kortom de hele situatie hielp mij om te kiezen voor dat wat ik als unieke ziel interessant vond. Daar had ik overigens ook nog een burn-out voor nodig op 23-jarige leeftijd!  

 

Het jaar 2012 is inmiddels geweest en de wereld is niet vergaan! Het luidde een verandering in Bewustzijn in. Ja, de wereld, alle mensen, overal, de hele planeet zit midden in een bewustwordingsproces. De machthebbers houden angstvallig vast aan hun oude structuren van onderdrukking terwijl veel mensen allang gegroeid zijn in hun bewustzijn en hun hart hebben geopend. In veel landen zijn opstanden geweest tegen de heersende regimes, omdat mensen het niet langer pikken. Dit is de groei van het bewustzijn, het openen van het Hart wat gaande is over de hele wereld.

Ook al lijkt het alsof de wereld in brand staat, en dat staat 'ie ook, toch is het een onontkoombare fase waar de mensheid doorheen moet groeien. Alle heilige huisjes, de gevestigde orde, de gevestigde religies, de oliemaatschappijen, banken, verzekeringsmaatschappijen, etc. moeten omvallen. Of ze laten vrijwillig hun macht los of het zal onvrijwillig plaatsvinden. Dat is wat er gaande is. En dat is niet alleen wat er mondiaal gebeurt, het gebeurt namelijk ook binnen in elk individu. Dat waar we ons ooit aan vasthielden, onze persoonlijke normen en waarden onze Core Beliefs... Het werkt allemaal niet meer zo goed. Deze tijden vragen om mensen en naties die vanuit het Hart leven. Liefde, Verbinding, respect en duurzaamheid zijn de nieuwe normen en waarden.

 

Er is veel tumult. Het is goed om te beseffen wat er gaande is, maar richt je niet op al die ellende. Dat wat je aandacht geeft groeit! Een simpele universele Wet. Richt je op dingen en mensen die je blij maken, waar je geinspireerd van raakt, die je Hart blij doen kloppen. Kies voor groeien in je bewustzijn om je vrij te maken van beperkende structuren, zodat je Ware Zelf weer tevoorschijn komt. Open je Hart, zoek de verbinding met gelijkgestemden. Zie hoe alles en iedereen verbonden is, alles is een. Breng je denken en gedrag in overeenstemming met je innerlijke weten. 

Ik zie een wereld voor me waarin liefde en respect alom aanwezig zijn. Iedereen is ervan bewust dat we met zijn allen op deze Aarde leven en dus met z'n allen verbonden zijn en verantwoordelijk zijn voor het welzijn van alle mensen en alle planten en alle dieren! Politieke leiders, bedrijven en individuen zijn gericht op duurzaamheid in plaats van economische winst en eigen belang. Bewustzijn, gezondheid, persoonlijke groei, en welzijn zijn de maatstaven.

Laten we samen dromen voor een mooie toekomst en een mooi heden.. Met deze beelden creëren we de blueprint (ook wel hologram) voor de volgende generaties. Een van mijn leraren zei dat als je het heden wilt veranderen, je niet zozeer het verleden moet veranderen, maar de toekomst. Je beeld van de toekomst bepaalt je ervaring hier en nu! En het bepaalt je gedrag hier en nu. Want je zult bewegen naar die beelden toe. Je gedachten, je keuzes, je gedrag bewegen naar die beelden toe, om ze bewaarheid te laten worden. Welke gedachtes en beelden kies jij?

 

Laat ons samen dromen van een liefdevolle mensheid. Vredig, in harmonie met al het leven. Iedereen is vrij om te doen en te laten wat bij hem of haar het beste past. En elke beslissing die genomen wordt nemen we zoals de Hopi Indianen dat doen: je kijkt 7 generaties vooruit naar de effecten van die mogelijke keuze. Als de effecten dan niet positief zijn, dan wordt die keuze of die beslissing niet gemaakt.

Adem en Extase

Lekpoort 14, 2152 HS, Nieuw-Vennep

Mobiel: 06-53817402

email: ademenextase@gmail.com

NL05 ABNA 0406477418