OSHO - Liefde

Artikel Osho over Liefde

 

"Het woord liefde kan twee volkomen verschillende betekenissen hebben - niet alleen verschillend, maar volkomen tegengesteld. De ene betekenis is liefde als relatie, de andere betekenis is liefde als een staat van zijn. Op het moment dat liefde een relatie wordt, wordt ze gebondenheid, omdat er verwachtingen zijn, en eisen zijn, en frustraties zijn, en een spanning van beide kanten om te domineren. Het wordt een machtsstrijd. Relatie is niet het juiste.. Maar liefde als een staat van zijn, is volkomen anders.Het betekent dat je eenvoudig liefdevol bent; je laat er geen relatie uit ontstaan. Je leifde is net als de geur van een bloem. Ze creeert geen releatie. Ze vraagt niet om op een bepaalde manier te zzijn, je op een bepaalde manier te gedragen, op een bepaalde manier te handelen. Ze vraagt niets. Ze deelt eenvoudig. En in delen zit geen verlangen naar enige beloning. Het delen zelf is de beloning.Wanneer liefde als een geur voor je wordt, heeft het enorme schoonheid. En iets dat ver uitsteekt boven de zogenaamde menselijkheid - ze heeft iets van het goddelijke. Wanneer liefde een staat is, kun je er niets aan doen. Ze straalt uit, maar schept geen gevangenschap voor wie dan ook, noch staat ze je toe door iemand anders gevangen gezet te worden.

 

Laat je liefde je staat van zijn worden. Niet dat je verliefd wordt, maar alleen maar dat je liefdevol bent. Het is eenvoudig je natuur. Liefde is voor jou de geur van je wezen. Zelfs als je alleen bent word je omgeven door liefdevolle energie. Ik suggereer niet dat je niet in een staat van verliefdheid moet zijn, maar je kunt pas in een staat van verliefdheid zijn als je de oude relatiepatronen van de mind opgeeft. Liefde is geen relatie. Twee personen kunnen samen heel liefdevol zijn. Hoe liefdevoller ze zijn, hoe geringer de mogelijkheid van enige relatie. Hoe liefdevoller ze zijn, hoe meer vrijheid tussen hen bestaat.

 

Daarom wil ik graag dat je onthoudt: heb geen verwachtingen. Heb lief, want liefde is je eigen innerlijke ontwikkeling. Je liefde helpt je om naar meer licht te groeien, naar meer waarheid, naar meer vrijheid."

Artikel Osho over Vrijheid:

"Echte vrijheid is noch politiek, noch economisch, noch sociaal; echte vrijheid is spiritueel. Je zelf kan tot slaaf gemaakt worden, maar je ziel niet. Je zelf is verkoopbaar maar je ziel niet. Als je wilt weten wat echte vrijheid is, moet je kleine stukjes van je zelf blijven opgeven - vergeten dat je een brahmaan bent, vergeten dat je een christen bent, zelfs vergeten wat je naam is - weten dat het maar een gewoon hulpmiddel is maar niet je realiteit; al je kennis vergeten - weten dat het allemaal geleend is, het is niet je eigen ervaring...

 

En naarmate stukjes van het zelf verdwijnen, begin je je bewust te worden van een enorme innerlijke hemel, even onmetelijk als de hemel buiten... Want het bestaan is altijd in evenwicht. De buitenwereld en de binnenwereld zijn in harmonie en in balans.

Leef je leven gewoon met heel veel vreugde en feestelijkheid als geschenk van het bestaan. Dans met de bomen in de zon, in de regen, in de wind. noch de bomen hebben geschriften, noch de dieren hebben geschriften, noch de sterren... Ze bestaan gewoon..

 

Een rebel is iemand die niet tegen de maatschappij ageert, die het hele spel door heeft, en er eenvoudig uit glipt. De maatschappij wordt onbelangrijk voor hem. Hij is er niet tegen. en dat is het mooie van rebellie: het is vrijheid. De revolutionair is niet vrij. Hij is voortdurend tegen iets aan het vechten - hoe kan hij dan vrij zijn?

 

Vrijheid betekent begrip. Je hebt het spel begrepen, en als je ziet dat dit de manier is waarop de ziel wordt verhinderd te groeien, de manier waarop je niet wordt toegestaan jezelf te zijn, stap je er eenvoudig uit zonder een litteken op de ziel. Je vergeeft en vergeet, en je blijft, noch uit liefde, noch uit haat, zonder enige gehechtheid aan de maatschappij. Voor de rebel is de maatschappij eenvoudig verdwenen. Misschien leeft hij in de wereld of misschien verlaat hij de wereld, maar hij maakt er geen deel meer van uit."

Adem en Extase

Lekpoort 14, 2152 HS, Nieuw-Vennep

Mobiel: 06-53817402

email: ademenextase@gmail.com

NL05 ABNA 0406477418