Adem en Gezondheid

Adem is de verbinding tussen lichaam en geest! Je kan weken zonder eten, een paar dagen zonder drinken, maar zonder zuurstof kun je hooguit een paar minuten. Het is de grootste energiebron die een mens heeft. Dit geeft aan hoe belangrijk ademhaling is. Ontspannen ademen zorgt voor balans in lichamelijke en geestelijke gezondheid.

 

Voordelen goed ademen

- Verbetert gemoedstoestand

- Opent je hart en ervaar meer vreugde

- Inzicht in je Ware Zelf

- Heldere en kalme Mind

- Verbetert gezondheid

- Diepe ontspanning

- Vitaliteit, meer energie

- Detox, zuivering van het lichaam ( zuurstof alkaliseert het lichaam)

 

Adembewustzijn

Voor de meeste mensen is ademhalen een onbewuste vanzelfsprekendheid. Toch is ademhalen een hele kunst. Veel mensen hebben een hoge en oppervlakkige ademhaling. Spanningen hebben direct invloed op de ademhaling en op de gemoedstoestand. Negatieve ervaringen brengen gevoelens van pijn en stress met zich mee. Wanneer deze gevoelens niet worden geuit, bijvoorbeeld omdat dit door de omgeving niet wordt getolereerd of omdat de gevoelens als overweldigend worden ervaren, dan heeft dat effect op de ademhaling. Onze ademhaling wordt op deze manier verstoord. Deze verstoring is vaak een patroon wat je al ontwikkelt in de jeugd en die doorgaans wordt voortgezet in ons volwassen leven.

 

De meeste mensen gebruiken nog maar 30 % van hun ademcapaciteit. Wij hebben onszelf aangeleerd om minimaal te ademen. Bijna iedereen heeft een beperkte en oppervlakkige ademhaling (=subventilatie). Over het algemeen ademen wij meestal te hoog. Deze hoge ademhaling verbruikt de meeste energie en levert het minste resultaat op. Als gevolg hiervan functioneert het lichaam als het ware op een lager pitje.

Door dit voortdurende zuurstoftekort krijgen onze organen en andere lichaamsprocessen onvoldoende zuurstof om hun taak goed uit te kunnen voeren, zodat allerlei gezondheidsklachten ontstaan. Een chronisch ontregelde ademhaling kan leiden tot allerlei lichamelijke klachten en beperking in het dagelijks functioneren.

 

GEZONDHEID!

We kunnen eigenlijk veel meer met onze ademhaling dan wij ons bewust zijn. Wij kunnen onze ademhaling trainen en sturen en daarmee onze menselijke mogelijkheden vergroten. Wim Hof (ook bekend als Ice-Man) is al jaren bezig om de eindeloze capaciteiten die de mens heeft aan te tonen. En met resultaat. Eindelijk is nu ook wetenschappelijk aangetoond dat wij via de adem ons onwillekeurige (autonome) zenuwstelsel zelf kunnen reguleren. Is dit nieuw? Nee! In de Oosterse Martial Art vormen wordt hier al duizenden jaren mee gewerkt. Maar het is wel vernieuwend voor onze Westerse manier van denken en onze kijk op de Medische Wetenschap.

Dit staat nog in de kinderschoenen en er zal nog veel meer onderzoek volgen. Maar hier ligt een begin om weer te gaan geloven in onszelf  en om weer het heft in eigen hand te nemen. In ons lichaam, in ons brein, in al onze cellen ligt zelfgenezend vermogen. Het is tijd dat wij weer zelf grip krijgen op onze gezondheid door bewustwording van onze ademhaling!

 

Benutten van onze volledige ademcapaciteit

Het niet benutten van je volledige ademcapaciteit heeft dus direct invloed op jouw gemoedstoestand en lichamelijke gezondheid. Maar het werkt ook andersom. Met aandacht voor de ademhaling kunnen we bewustzijn creëren in onszelf en onze geestelijke en lichamelijke gezondheid.

 

Laten wij bij het begin beginnen. Dat betekent bewust worden van hoe we nu ademen en er voor kiezen om dieper te gaan ademen. We kunnen onze ademhaling op deze manier langzaamaan veranderen. Met eenvoudige ademtechnieken kunnen we onze ademgebieden verruimen en zo onze ademcapaciteit meer benutten. Door het verruimen van de ademgebieden, zijn we in staat meer zuurstof op te nemen. Zo is er meer zuurstof beschikbaar voor onze organen en alle (bio-chemische) lichamelijke processen. Klachten zullen verdwijnen en een optimale gezondheid is binnen ieders handbereik.

 

Afvalstoffen afvoer

70% van de afvoer gebeurt via de adem

20% via zweet, 3% via ontlasting, 7% via urine.

 

Volledige ademhaling

De volledige ademhaling is een vloeiende ritmische adem waarbij we bewust vol inademen en ontspannen uitademen. De inademing begint in de buik (deze zet uit), daarna zet het middengebied uit (ribben bewegen naar buiten) en daarna komt de adem in de borst (deze beweegt  naar voren en licht omhoog). Dit behoort een soepele, gemakkelijke beweging te zijn.  De uitademing gaat ontspannen en vanzelf en duw je er niet volledig uit.Je hebt dus altijd enige inspanning (moeiteloze inspanning) op de inademing, om zo vol mogelijk in te ademen. De uitademing laat je als vanzelf gebeuren, totaal moeiteloos...

Adem en Extase

Lekpoort 14, 2152 HS, Nieuw-Vennep

Mobiel: 06-53817402

email: ademenextase@gmail.com

NL05 ABNA 0406477418